Broková střelnice

Trap

Soutěž v trapu se střílí na 150 ran. Při prvních 125 ranách má střelec 2 rány na každého holuba, zbylých 25 ran pouze jedinou. Střelci se během prvních 125 ran střídají na 5 stanovištích po vystřelení 25 ran. Terče jsou z pohledu střelce vrhány nalevo, napravo a přímo.

Na střelnici Provazce jsou dvě střeliště pro střelbu Olympijského Trapu (Univerzálního trapu) vybavená technologií Promatic a FAB ovládaná mikrofony a elektronikou Elfip

Skeet

Terče při této disciplíně jsou vrhány ze dvou věží (vysoké a nízké), které stojí proti sobě v půlkruhu o poloměru 19 metrů. Během jedné střelecké položky , která čítá 25 terčů střelec zaujme 8 pozic, ze kterých se snaží zasáhnout jednotlivé terče a dvojterče v daném pořadí. Na každý terč je povoleno vystřelit jednu ránu.

Střelnice Provazce nabízí dvě střeliště na Skeetu (loveckém kole) vybavené technologií Promatic a FAB ovládaná mikrofony a elektronikou Elfip.