Lovecká střelnice Provazce

Sportovní a lovecká střelnice olympijských parametrů projektovaná pro lovecký desetiboj byla vybudována v roce 1984 na pozemcích města. Střelecký komplex se nachází cca 5km SV od města Písku, nedaleko obce Chrastiny. V areálu o velikosti 10 ha je samostatná broková a kulová střelnice, dále budova pro technické zabezpečení a občerstvení.
Po několikaletém pronájmu odkoupilo město Písek celý areál střelnice. Provoz střelnice dnes zajišťují Lesy města Písku s.r.o

Celý areál je oplocen a má dostatečné prostory pro parkování. V poslední době došlo k rozsáhlé výměně techniky na jednotlivých střelištích a rozšíření možností využití tohoto areálu. Každoročně probíhá na střelnici několik větších či menších akcí

Střelnice je též využívána zájemci z řad mysliveckých sdružení, která zde pořádají střelecké dny pro své členy, dále pak adepty myslivosti či městskou policií.
Areál je dostatečně veliký a skýtá možnosti využití i pro akce různých zájmových skupin, či firem ať už ve formě prezentačních akcí, firemních teambuildingů, či jiných i nestřeleckých aktivit.

Od 1.3. do 31.10. probíhají cvičné střelby každé úterý, středu a čtvrtek od 13 hodin následovně:

       • ÚTERÝ - S, T, kulová
       • STŘEDA - LP, CS, kulová
       • ČTVRTEK - S, T, kulová 

V jiné dny kdykoliv po dohodě s provozovateli a správci střelnice.

AKTUÁLNÍ CENÍK:

           • kulová střelba:
                               - nastřelení zbraně 100 Kč
                               - cvičná střelba 200 Kč/hod
                               - nastřelení zbraně noční vidění 1000 Kč
       • ostatní akce na střelnici dle individuální kalkulace