Lovecká střelnice Provazce

Sportovní a lovecká střelnice olympijských parametrů projektovaná pro lovecký desetiboj byla vybudována v roce 1984 na pozemcích města. Střelecký komplex se nachází cca 5km SV od města Písku, nedaleko obce Chrastiny. V areálu o velikosti 10 ha je samostatná broková a kulová střelnice, dále budova pro technické zabezpečení a občerstvení.
Po několikaletém pronájmu odkoupilo město Písek celý areál střelnice. Provoz střelnice dnes zajišťují Lesy města Písku s.r.o

Celý areál je oplocen a má dostatečné prostory pro parkování. V poslední době došlo k rozsáhlé výměně techniky na jednotlivých střelištích a rozšíření možností využití tohoto areálu. Každoročně probíhá na střelnici několik větších či menších akcí

Střelnice je též využívána zájemci z řad mysliveckých sdružení, která zde pořádají střelecké dny pro své členy, dále pak adepty myslivosti či městskou policií.
Areál je dostatečně veliký a skýtá možnosti využití i pro akce různých zájmových skupin, či firem ať už ve formě prezentačních akcí, firemních teambuildingů, či jiných i nestřeleckých aktivit.

Probíhají zde tréninkové střelby na veškerých střelištích a to každé úterý a čtvrtek od 14.00 do 18.00 hodin v období 1. 3. - 31. 10.
V jiné dny kdykoliv po dohodě s provozovateli a správci střelnice.